20 mayo 2006

México

Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos.

1 comentario:

Oju dijo...

Tu ho has dit. La relació de Mèxic amb Estats Units és "ni contigo ni sin ti".
I des d'aquí a Mèxic és molt més evident